Thursday, August 20, 2009

"Textuális és absztrakt" – 'Textual and abstract'


Ez a füzet a művel mint szöveggel foglalkozik. Az olvasás folyamatára, a logikai következtetésekre, a gondolkodás folyamatára reflektál.
This booklet deals with the allegory as a text. It reflects to the process of reading, the logical implications, to the process of thinking.

No comments: