Thursday, August 20, 2009

Diplomamunka – Diploma work

Illusztráció és könyvterv Platón Barlanghasonlatához
Illustration and book design for Plato's Allegory of the Cave2009 nyarán diplomáztam a Magyar Képzőművészeti Egyetem tervezőgrafika szakán. Témavezetőim Felsmann Tamás és Molnár Kálmán voltak. Az általam választott témán (a Barlanghasonlat illusztrálásán) 2008 telétől kezdem el gondolkodni, a munka 2009 márciusa és júniusa között realizálódott.
I got my graphic design diploma in summer 2009 at the Hungarian University of Fine Arts. My tutors were Tamás Felsmann and Kálmán Molnár. I started working on my chosen theme in the winter of 2008. The work was being realised between March and June 2009.

A témaválasztást meghatározta az, hogy mindenképpen filozófiai művet szerettem volna nyersanyagként használni egy illusztrált kiadvány létrehozásához. Ennek a döntésnek előzménye a darmstadti főiskolán eltöltött félév, ahol főtantárgy órán egy Nietzsche-esszét illusztráltunk. Izgalmasnak találtam filozófiai szöveggel dolgozni, hogyan lehet fogalmi problémákról képekben beszélni. Nem ismertem különösen jól Platón Barlanghasonlatát azelőtt, de nagyon megragadott a szöveg szuggesztív képe, illetve az értelmezhetőség sokfélesége. Ezért döntöttem úgy, hogy különböző nézőpontokból közelítem meg a témát, ezek, az önmagukban logikus értelmezéseimből öt lett, ezért áll öt füzetből végül is a mű.
While I was thinking what to choose as a diploma-topic, it was important for me that the illustrated piece should be a philosophical text. It was because I have spent a semester in the Hochschule Darmstadt, in Germany where we were dealing with a Nietzsche-essay on the main course I took part. It was very exciting to illustrate philosophy, how can we express notional problems through images. I haven't really known Plato's Allegory of the Cave before, I was really touched by the suggestive imaginarity of the allegory and the various possibilities of interpretations. That's why I decided to show the theme from different point of views, it has become five from my interpretations, so, the work consists of five booklets.

Az öt füzet –The five bookletsAz öt füzet 16*23 cm-es méretben készült, minden füzet 20 oldalas. A Barlaghasonlat szövege fut végig minden egyes füzeten, ugyanúgy tördelve. Tehát minden füzetben ugyanazt a szövegrészletet találjuk pl. a 4-5. oldalon. A füzetek különböző értelmezési lehetőségeket nyújtanak, végülis a szöveget rétegeit tárják fel, teljesen szubjektív módon.
The five booklets are 16*32 cm each, composed of 20 pages. The text of the Allegory of the Cave runs through every single booklet, set to pages in the same way. So the same fragment of the text can be found on, for exaple, pages 4-5. in each booklet. The different booklets give different interpretations, meant to show the layers of the text, naturally in a completely subjective way.

,,A reális" - the "Real"


Ebben a füzetben pontosan olyan képek találhatóak, amiket a hasonlat szövege leír. Nevezhetnénk ezt első rétegnek. Ott vannak a rabok, a tűz, a fenti világ, a nap...
In this booklet, the pictures are exactly like the ones described in the allegory. It could be called the first layer. We can see the prisoners, the fire, the upper world, the sun...

Az "emberi" –The 'human'


Reflektálás a metafora erkölcsi, etikai, "emberi" tartalmaira. Itt egy "negatív fejlődéstörténetet" látunk.
Reflecting on the ethical, 'human' content of the text. It's like a 'negative evolution-story'.

"Érzékelés" – 'Perception'


A Barlanghasonlat az érzékelésről (is) szól, az érzéki (érzékekkel felfogható) és érzék fölötti (szellemi, nem megfogható) világról. Platón szerint nem az érzékszervekkel fölfogható, az ember által valósnak vélt realitás a mérvadó, hanem az érzék fölötti világ, az ideák világa.
The Allegory of the Cave deals (also) with the sensual (understandable through senses), and above-sensual (spiritual, not catchable) world. According to Plato, not the world that is understandable through the senses and which is referred to as real by the human is significant, but the above-sensual world, the world of the ideas.

A "valóság" – The 'reality'


Ez a füzet a valóság kérdésével foglalkozik. Való az, amit annak látunk? Mennyiben élünk a valóságban, ha fejben máshol vagyunk? A füzet egyfajta second-life-ot mutat be.
This booklet deals with the question of reality. Is it real what we see as being so? Do we live in reality if our thoughts wander elsewhere? The booklet shows a kind of a second life.

"Textuális és absztrakt" – 'Textual and abstract'


Ez a füzet a művel mint szöveggel foglalkozik. Az olvasás folyamatára, a logikai következtetésekre, a gondolkodás folyamatára reflektál.
This booklet deals with the allegory as a text. It reflects to the process of reading, the logical implications, to the process of thinking.

Monday, August 17, 2009

Fotók a diplomakiállításról - The diploma-exhibition

Kósa Zoltán fotói.
Zoltán Kósa's photos.

Kiállításrendezés – Building up the exhibition
Diplomakiállítás-rendezés a Barcsay-termben.
Juhász Tekla, illetve Felsmann Tamás fotója.
Building up the diplome-exhibition in the Barcsay hall (University of Fine Arts, Budapest). Tekla Juhász's and Tamás Felsmann's photos.

Festés előtt – Before painting