Thursday, August 20, 2009

Diplomamunka – Diploma work

Illusztráció és könyvterv Platón Barlanghasonlatához
Illustration and book design for Plato's Allegory of the Cave2009 nyarán diplomáztam a Magyar Képzőművészeti Egyetem tervezőgrafika szakán. Témavezetőim Felsmann Tamás és Molnár Kálmán voltak. Az általam választott témán (a Barlanghasonlat illusztrálásán) 2008 telétől kezdem el gondolkodni, a munka 2009 márciusa és júniusa között realizálódott.
I got my graphic design diploma in summer 2009 at the Hungarian University of Fine Arts. My tutors were Tamás Felsmann and Kálmán Molnár. I started working on my chosen theme in the winter of 2008. The work was being realised between March and June 2009.

A témaválasztást meghatározta az, hogy mindenképpen filozófiai művet szerettem volna nyersanyagként használni egy illusztrált kiadvány létrehozásához. Ennek a döntésnek előzménye a darmstadti főiskolán eltöltött félév, ahol főtantárgy órán egy Nietzsche-esszét illusztráltunk. Izgalmasnak találtam filozófiai szöveggel dolgozni, hogyan lehet fogalmi problémákról képekben beszélni. Nem ismertem különösen jól Platón Barlanghasonlatát azelőtt, de nagyon megragadott a szöveg szuggesztív képe, illetve az értelmezhetőség sokfélesége. Ezért döntöttem úgy, hogy különböző nézőpontokból közelítem meg a témát, ezek, az önmagukban logikus értelmezéseimből öt lett, ezért áll öt füzetből végül is a mű.
While I was thinking what to choose as a diploma-topic, it was important for me that the illustrated piece should be a philosophical text. It was because I have spent a semester in the Hochschule Darmstadt, in Germany where we were dealing with a Nietzsche-essay on the main course I took part. It was very exciting to illustrate philosophy, how can we express notional problems through images. I haven't really known Plato's Allegory of the Cave before, I was really touched by the suggestive imaginarity of the allegory and the various possibilities of interpretations. That's why I decided to show the theme from different point of views, it has become five from my interpretations, so, the work consists of five booklets.

No comments: