Monday, October 6, 2008Mit látok? Valóság az, amit látok?
What am I seeing? Is that real what I see?


„...valósággal elmerülnek az illúziókban és álomképekben, tekintetük csak a felületét pásztázza a dolgoknak, s csupán »formákat« lát, érzékelésük soha sehol nem hatol az igazságba, hanem beéri azzal, hogy ingereket fogjon föl, és mintegy csak tapogatóddzon a dolgok felületén.”
'They are deeply immersed in illusions and dream images; their eye glides only over the surface of things and sees "forms"; their feeling nowhere lead into truth, but contents itself with the reception of stimuli, playing, as it were, a game of blindman's buff on the backs of things.'

No comments: