Monday, October 6, 2008Azt látom, amit te látsz? Ugyanazt látjuk?
Do I see what you see? Do we see the same?

„...lenne csak meg kinek-kinek a maga saját érzékelőképessége, lennénk csak képesek majd madár, majd hernyó módjára, majd pedig növényként percipiálni a világot, avagy látná csak egyikünk ugyanazt az ingert vörösnek, a másikunk kéknek, egy harmadik pedig hallaná egyenesen hangnak, menten nem beszélnénk többé a természet fent említett törvényeiről, hanem csak valamely módfelett szubjektív képződménynek tudnánk tekinteni.”
'... if each us had a different kind of sense perception—if we could only perceive things now as a bird, now as a worm, now as a plant, or if one of us saw a stimulus as red, another as blue, while a third even heard the same stimulus as a sound—then no one would speak of such a regularity of nature, rather, nature would be grasped only as a creation which is subjective in the highest degree.'

No comments: