Monday, October 6, 2008Ha valamit a nevén nevezünk, nem egyszerűsítjük le túlságosan a dolgokat?
If we call something on its name, don't we simplify things too much?

„Az individuálisnak és valóságosnak az elhanyagolása révén jutunk fogalmainkhoz, mint ahogy a formákhoz is, miközben a természet se formákat, se fogalmakat nem ismer, ahogyan nemeket sem, hanem egyedül egy számunkra hozzáférhetetlen és definiálhatatlan X-et.”
'
We obtain the concept, as we do the form, by overlooking what is individual and actual; whereas nature is acquainted with no forms and no concepts, and likewise with no species, but only with an X which remains inaccessible and undefinable for us.'

No comments: